THE RESEARCHER AND THE SEA : Doing Fieldwork On-Board Merchant Vessels

Muling nagsagawa ng forum ang Tanggapan ng Kawaksing Dekano para sa Usaping Pang-Akademiko ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KAPP) noong 04 Oktubre 2016 na pinamagatang “The Researcher and the Sea: Doing Fieldwork On-Board Merchant Marine Vessels” kung saan itinampok si Dr. Nelson Turgo ng Cardiff University bilang pangunahing tagapagsalita.

 Nagsimula ang forum sa ganap na 4:00 ng hapon na dinaluhan ng mga guro, kawani, mananaliksik at gradwadong mag-aaral mula iba’t ibang departamento ng kolehiyo.

Nagbigay ng maikling mensahe si Dr. Grace H. Aguiling-Dalisay, Dekano ng kolehiyo bilang pagbubukas ng forum. Binanggit ni Dekano Aguiling-Dalisay ang layunin ng forum bilang implementasyon ng Memorandum of Agreement (MOA) sa pagitan ng KAPP at Cardiff University. Ipinakilala ni Dr. Ma. Theresa T. Payongayong, Kawaksing Dekano para sa Usaping Pang-Akademiko ang panauhing tagapagsalita.  

Ibinahagi ni Dr. Turgo ang kanyang karanasan at kaalaman hinggil sa pagsasagawa ng pananaliksik sa mga barkong pangkomersyo.  Isinalaysay rin niya kung paano namumuhay ang mga manlalayag habang nasa barko at ang mga gawi at nabubuo nilang samahan kapag nakadaong sa pantalan. Nagbigay rin si Dr. Turgo ng ilang posibleng paksa para sa pananaliksik katulad ng mga usaping may kinalaman sa etika ng relasyon, gender, sosyolohikal na dimensyon ng paglalayag, at iba pa.

Nagkaroon ng malayang talakayan na pinasigla ng mga katanungan at komento mula sa nagsidalong mga mag-aaral at guro. Nagtapos ang forum sa ganap na 5:40 ng hapon.

 

 

Si Dr. Gregorio del Pilar II, Kawaksing Dekano para sa Pananaliksik at Publikasyon, habang nagtatanong sa malayang talakayan.

 

 

CSSP Co-sponsors 6th International Conference on Sciences and Social Sciences in Thailand

Dean Aguiling-Dalisay, Dr. Chanawongse, and President Wongkasem at the conference (from left to right)

 

The Dean of the College of Social Sciences and Philosophy (CSSP), Dr. Grace H. Aguiling-Dalisay, served as an invited speaker and session keynote speaker at the 2016 International Conference on Science and Social Science (ICSSS) from September 22 to September 23 at the Rajabhat Maha Sarakham University (RMU) in Thailand. Dr. Aguiling-Dalisay gave a talk on the theme of the conference – Community-Higher Education Engagement: Ethical Responsibility and Ethical Practice. The ICSSS was co-sponsored by the CSSP and the University of the Philippines-Diliman was notably the lead partner of RMU for this event. Other distinguished figures who attended the conference were keynote speaker and Ramon Magsaysay Foundation Awardee, Dr. Krasae Chanawongse, and the president of RMU, Somchai Wongkasem.

 

 Dean Aguiling-Dalisay delivering her talk on Community-Higher Education

 

 

Oryentasyon ng mga Bagong Guro at mga Gurong Walang Tenyur

Isang oryentasyon para sa mga bagong guro at gurong walang tenyur ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KAPP) ang isinagawa noong ika-19 ng Setyembre 2016 sa Palma Hall 207. Inorganisa ng Tanggapan ng Kawaksing Dekano para sa Usaping Pang-Akademiko ang aktibidad na ito upang itaguyod ang academic citizenship ng kaguruan ng KAPP. Nilayon ng oryentasyon na maging malinaw sa kaguruan ang mga gampanin, pananaw at patakaran sa pagtuturo; at maunawaan ang mga pribilehiyo, benepisyo at kapakanan sa kanilang paglilingkod sa kolehiyo at unibersidad.

Dumalo sa oryentasyon ang tatlumpu’t isang guro na nagmula sa iba’t ibang departamento ng KAPP. Si Dr. Ma. Theresa T. Payongayong, Kawaksing Dekano para sa Usaping Pang-Akademiko, ang nagsilbing tagapagpadaloy ng oryentasyon.

Nagsilbing mga panauhing tagapagsalita sina Bb. Rosalinda J. Tingco at Bb. Monina Beconado (Human Resources Recruitment Division), G. Rogelio T. Estrada Jr. (HR Planning and Research Division), at Bb. Shierylyn T. Sison at Bb. Leizel Lectura (Human Resources Development and Benefits Division). Nagbahagi rin ang kasalukuyang Deputy Director ng Human Resources Development Office (HRDO) na si Prof. Oscar P. Ferrer ng mensahe tungkol sa mga serbisyong ibinibigay ng HRDO para sa mga guro, REPS, at kawani ng Unibersidad.

Nagkaroon ng pagkakataong makapagtanong ang mga gurong dumalo sa oryentasyon sa malayang talakayan. Kaugnay sa mga prosesong may kinalaman sa promosyon at tenure ang karamihan sa mga naging katanungan. Nagkaroon din ng ilang paglilinaw tungkol sa mga benepisyong kanilang natatanggap mula sa unibersidad.

Nagtapos ang oryentasyon sa pamamahagi ng sertipiko sa mga panauhing tagapagsalita at mga lumahok na guro.

 

Bato-Bato sa Langit, ang Tamaa’y Patay? A Forum on Extrajudicial Killings

Atty. Atilano, the Director of the Human Rights Protection Office of the Commission on Human Rights, discusses the role of CHR in upholding the right to life.

The Office of the Associate Dean for Academic Affairs (OADAA) of the College of Social Sciences and Philosophy (CSSP) initiated a forum on extrajudicial killings entitled “Bato-Bato sa Langit, Ang Tamaa’y Patay? A Forum on Extrajudicial Killings held on 07 September from 10:00 AM to 11:00 AM, in Palma Hall 207. The forum was conceived to tackle relevant concepts and issues in relation to extrajudicial killings from the points-of-view of the Commission on Human Rights and political science.

The program was facilitated by Assistant Professor Arlyn P. Macapinlac with opening remarks by Dean Grace H. Aguiling-Dalisay. The event was highlighted by two speakers, Atty. Flora C. Atilano, Director of the Human Rights Protection Office of the Commission on Human Rights, and Assistant Professor Dennis Quilala of the Department of Political Science, University of the Philippines, Diliman. The speakers were introduced by Associate Professor Ma. Theresa T. Payongayong, Associate Dean for Academic Affairs, CSSP. The forum was well-attended by students, faculty and staff (139 total attendees) of the university.

Atty. Atilano discussed the role of the Commission on Human Rights, the rights of the individual which is the right to life (General Comment No. 6, Art. 6, ICCPR), the legal bases of the right to life, the definition of extrajudicial killings and its different forms. Asst. Prof. Dennis Quilala raised five points during his lecture: the context on why President Duterte became the president; the relationship of extrajudicial killings on human rights; the Duterte narrative; the question on whether a strong state and human right co-exist; and the conclusion, i.e. human dignity and the right to life should not be taken for granted in the name of achieving a strong state.

Before ending the program, Asst. Prof. Dennis Quilala challenged the students to participate in the programs of the Commission on Human Rights where they can serve as volunteers or interns. 

             

 A student from the audience asks a question during the Open Forum.            

 Asst. Prof. Dennis Quilala raises five points during his lecture.

 

 

Page 8 of 18

Palma Hall, University of the Philippines Diliman, Quezon City | Telefax: (+63 2) 926 3486
Copyright 2014. All Rights Reserved.
College of Social Sciences and Philosophy | University of the Philippines Diliman