Death penalty at summary execution

Matiwasay na nairaos ang ika-44 na episode ng programa sa AM radio na Tabi-tabi Folkloradyo nitong ika-18 ng Hulyo 2016, 6-7 ng gabi.

Tinatalakay sa episode na ito ang mga mainit na isyu sa kasalukyan - death penalty at summary execution. Bahagi ng naging talakayan ang maikling kasayayan ng death penalty sa Piipinas at kung ito ba ay may batayang kultural at ginagawa na bago pa ang pagdating ng mga espanyol. At base sa naging panayam kay Dr. Vicente Villan ng Departamento ng Kasaysayan, ang death penalty ay bahagi na ng sistema ng hustisya sa Pilipinas bago pa ang mga espanyol. Sa kabilang banda, ang summary execution naman na nagaganap ngayon ay masasabing walang batayang kultural dahil ito ay ginagawa upang proteksyunan lang ang interes ng iilan na hindi sang ayon sa kinagawian o kagustuhan ng mga Pilipino na magbigay ng ginhawa sa pamilya at bayan.

Ang Tabi-tabi Folkoradyo ay napakikinggan tuwing Lunes, 6-7 ng gabi sa DZUP 1602 AM station. Ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng CSSP at pinagtutulung-tulungan ng Folklore Studies Program, Philippine Studies Program, Aliguyon-UP Folklorists, Inc at ng Opisina ng Dekano at OADAA.

Palma Hall, University of the Philippines Diliman, Quezon City | Telefax: (+63 2) 926 3486
Copyright 2014. All Rights Reserved.
College of Social Sciences and Philosophy | University of the Philippines Diliman